Contact

Michel Verweij Consultancy


Ed Hornikweg 7
1628 VA Hoorn NH
t: 06 - 49 362 301
e: michel@michelverweij.nl

Navigatie

lagerhuis

Name: Lagerhuis Intervention depth: omgeving
Problem Description Er zijn weliswaar plannen om een verandering te implementeren, misschien zelfs al complete oplossingen bedacht (die men top-down wil implementeren), maar men wil ook graag vernemen of er draagvlak is voor de visie, het implementatieplan of de oplossing, of dit draagvlak vergroten. Als dit in een team wordt besproken zijn het doorgaans dezelfde mensen die bekende opmerkingen maken. Met de lagerhuissessie kan worden onderzocht welke percepties er leven en welke de verandering ondersteunen en welke de verandering in de weg staan (en vervolgens aangepakt kunnen worden). Met name door fysiek een standpunt in te nemen en door het laten debatteren wordt de energie van de groep los gemaakt.
Purpose Het verkrijgen van draagvlak voor een visie, veranderplan of oplossing en daarnaast het mobiliseren van een doelgroep voor het implementeren van een verandering door het aangaan van een groepsdialoog. Op basis van verkregen informatie kunnen weerstanden worden voorkomen, weggenomen of kan de aanpak worden aangepast. Result Elkaar informeren waarna adhv een dialoog inzicht in voor en tegenstanders wordt verkregen. Ook wordt inzicht gekregen in motivaties aan de hand waarvan het veranderdoel en de veranderaanpak kan worden heroverwogen en draagvlak kan worden vergroot. Één van de weinige technieken die draagvlak ook kwantificeerbaar maakt. Als vervolg kan met de betrokkenen (de critici!) het veranderplan ook worden aangescherpt.
Technique Description Onder leiding van een spelleider, worden open stellingen aan de doelgroep voorgelegd. Eisen aan de stellingen is dat zij eenduidig geformuleerd zijn en dat men voor en tegen kan zijn. Stellingen kunnen gaan over de inhoud van de verandering, de aanpak tot veranderen, het beoogde resultaat etc. De doelgroep moet fysiek stelling nemen zoor in het voor of tegenkamp te gaan staan (op basis daarvan wordt eveneens kwantitatieve info verkregen over de meningen van de doelgroep), en na enige minuten (ca 10 bij een levendige discussie) wordt de discussie subiet gestaakt (gezamenlijk aftellen). Na afloop kan een expert zijn commentaar geven op de reacties uit de zaal. Let op, dat vooral wordt ingegaan op hoe met de zinvolle meningen wordt omgegaan. Een antwoord vanuit "ik heb alle wijsheid in pacht" slaat de zojuist gestarte dialoog gelijk weer dood. Het kan geen kwaad om een notulist mee te nemen om alle voors en tegens per stelling nog eens na te pluizen en als "threads" voor de te voeren dialoog te markeren.
Target Audience Team
Large
Target Phase
Diagnosis Solution
Intervention Depth
Environment
Motivation for Target
Audience/Target Phase
Est. Effort (hrs/pp) Preparation Execution Aftercare
Consultancy 8h 2,5h 8h
Target Audience 2,5h
Est. Elapse Time (days) 2,5 week 2,5h 2 days
Consultant Skills needed Goed spelleider. Onafhankelijk. Onpartijdig.
Constraints Keuze van stellingen (maar ook resultaat van de uitkomst) is afhankelijk van de mate waarin mensen vrijuit kunnen spreken. Management moet hier tevoren op gewezen worden.
Supporting Tools Keuze van stellingen (maar ook resultaat van de uitkomst) is afhankelijk van de mate waarin mensen vrijuit kunnen spreken. Management moet hier tevoren op gewezen worden.
Reference/ Source TV programma het Lagerhuis.
Example
User Experience Erg leuk! Maakt veel energie los, die daarna wel gekanaliseerd moet worden.
Remarks
Contact
Name:
Michel Verweij
Tel:
0649 362 301
Email:
Michel@MichelVerweij.nl
Attachments