Lewin's change theorie

Lewin onderkent 3 fasen in een verandering; "unfreeze, change, freeze". Het proces van "unfreezen" is daarbij eigenlijk een mix van 3 processen, eerst het beseffen dat de data uit de werkelijkheid niet meer past bij onze verwachtingen of wensen; "disconfirming" informatie. Om gemotiveerd te raken om te veranderen, moet het onderwerp zijn verbonden met iets dat wij belangrijk vinden. We moeten het gevoel krijgen dat als we niet veranderen, we niet voldoen aan onze behoeften of idealen. De nog niet begrepen informatie is geldig en relevant! Wat ons typisch weerhoudt, komt voort uit Maslov's piramide, we moeten toegeven dat wat we wisten niet waar meer is en dat geeft een gevoel van verlies. Hier ligt de crux, als we niet een voldoende veilige leeromgeving hebben dan zullen we de "disconfirming” informatie ontkennen.

Als we gemotiveerd zijn om te veranderen, leren we vervolgens de werkelijkheid opnieuw te zien, door een nieuwe bril. Dit bereiken we door één of meer van de volgende concepten:

  • het herdefiniëren van begrippen, en daarbij te zien hoe anderen aan hetzelfde begrip een andere betekenis geven.
  • Het breder toepassen van concepten,
  • Het accepteren van de nieuwe normen of standaarden.
Gemotiveerd zijn om te veranderen, geeft nog niet perse richting aan de verandering. Als de betrokkene erg gemotiveerd is om te veranderen, maar de richting nog niet weet, zal hij zelf  op zoek gaan naar geschikte oplossingen voor zijn probleem of naar een veilige omgeving om inzicht te krijgen in de benodigde oplossing. In een periode van trial en error zal uiteindelijk een oplossing worden gekozen die werkt, waarna uiteindelijk deze oplossing echt eigen wordt gemaakt; refreezen. Refreezen kan op persoonlijk niveau door zonder inmenging de passende oplossing te kiezen, of op team niveau door tezamen met het team de nieuwe normen of standaarden te accepteren. Het succes van de oplossing geeft gevoelens van zekerheid en continuïteit, waardoor het evenwicht in Maslov's piramide weer is hersteld.